Az általános forgalmi adó

Az általános forgalmi adót majdnem minden termék és szolgáltatás ára tartalmaz. Magyarországon az áfa mértéke alapesetben 27%, azonban vannak olyan termékek és szolgáltatások melyek kedvezőbb áfa kulccsal rendelkeznek (18% illetve 5%).

Az áfa fizetési kötelezettségét már cégalapításkor tisztáznia kell könyvelőjével.

Bizonyos tevékenységek végzése nem áfa köteles, valamint alanyi adómentesség választása esetén sincs áfa fizetésre kötelezve.Áfa hatálya alá való bejelentkezés során kötelezettségek keletkeznek.

Egyrészt azok a költségek, amelyek közvetlenül a vállalkozás tevékenységének érdekében merülnek fel elszámolhatók, azaz áfa tartalma visszaigényelhető.

Másrészt termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során az áfát is fel kell számítania a vevőinek. A bevétel utáni áfát bizonyos időközönként (évente, negyedévente, havonta) be kell vallania. Ha az elszámolandó költség meghaladja a fizetendő áfa értékét, akkor a vállalkozásnak visszaigényelhető áfája keletkezik, míg fordított esetben áfa befizetési kötelezettség. Az áfa bevallás gyakoriságának meghatározásához a tárgyévet megelőző második év adatait kell figyelembe venni. Induló vállalkozásoknak az alapértelmezett havi áfa bevallási gyakoriságot kell alkalmazni. Az adózónak lehetősége van a gyakoribb áfa bevallási időszakot is választani.

Éves áfa bevallás:

Éves áfa bevallást abban az esetben kell készíteni, ha az éves fizetendő adó nem haladta meg a 250 ezer Ft-ot. Az áfa bevallás benyújtásának határideje az adóévet követő év február 25.-e.Az éves áfa bevallásról át kell térnie a negyedéves bevallásra, ha az adóhatóság közösségi adószámot állapít meg, vagy a tárgyévben a felszámítandó adó eléri a 250 ezer Ft-ot.Az éves áfa bevallásról havi áfa bevallásra kell áttérnie, ha a tárgyévben a fizetendő adó eléri az 1 millió Ft-ot.

Havi áfa bevallás:

Havi áfa bevallást eredményező tényezők:az elszámolandó adó éves szinten eléri az 1 millió Ft-otaz adózó közvetett vámjogi képviselőaz adózó adóraktár üzemeltetőjeaz adózó csoportos áfa alanyiságot választjogelőd nélkül alakult vállalkozásoknak az alakulás évében és az azt követő évben havi rendszerességgel kell áfa bevallást benyújtaniaA havi áfa bevallás benyújtásának határideje a tárgyhót követő hónap 20.-a.

Negyedéves áfa bevallás:

Ha az adózóra nem teljesülnek az éves és havi áfa bevallást meghatározó kritériumok, akkor negyedéves áfa bevallási kötelezettsége keletkezik. A benyújtás határideje a negyedévet követő hónap 20. napja.Negyedéves áfa bevallásról havi áfa bevallásra kell áttérni abban az esetben, ha az elszámolandó áfa értéke eléri az 1 millió Ft-ot.

Adótanácsadás Budapesten!

Megosztás