Külön hangsúlyt fektetünk a civil szervezetek könyvelésére. Erre a körre sokrétű szabályozású, egyedi jogszabályi háttér vonatkozik. A naprakészség miatt tartjuk fontosnak, hogy e területen is alkalmazzunk szakembert. Jelenleg is több egyesület, szövetség könyvelését végezzük, így ha megbízható könyvelő szakembert keres, bátran forduljon hozzánk.

Könyvelés:

 • A bizonylatok (bevétel-, költségszámlák, bankkivonatok, egyéb számviteli bizonylatok) rendszerezése, ellenőrzése, nyilvántartásba vétele.
 • A bizonylatok könyvelőprogramban történő rögzítése.
 • Kimutatások készítése, információk kigyűjtése igény szerint.
 • Analitikák vezetése (vevő, szállító, készlet, projekt pénzügyi adatok, elszámolások)
 • Bevallások készítése, az Adóhatóságokhoz való megküldése

Bérszámfejtés:

 • Alkalmazottak/Megbízottak nyilvántartása
 • Belépő/Kilépő személyek Adóhatósághoz történő bejelentése
 • Havi bérszámfejtés elkészítése, a bérelemek megadása a kért bontásban (pályázati elszámolásokhoz)
 • A járulékbevallások elkészítése, továbbítása az Adóhatósághoz
 • Kilépő személyek részére a „Kilépő papírok” elkészítése
 • Pályázathoz, elszámoláshoz kalkuláció készítése a bérköltségről.

Kimutatások:

 • Költségvetés tervezése, folyamatos figyelemmel kísérése
 • Közösen kialakított kimutatások, pénzügyi beszámolók elkészítése
 • Év végi beszámoló elkészítése és a megfelelő Bíróságon való közzététele
Megosztás