Társaságunk vállalja egyszeres, vagy kettős könyvvitel vezetésére kötelezett társasházak, lakóparkok könyvelését, akár több száz albetétig is. Társasház, lakópark gazdálkodásában való jártasságunkat jellemzi, hogy 1986-tól számvizsgálói feladatot, 1994-től közös képviselői és egyben könyvelési feladatot láttunk el saját társasházban, majd 2004-től emellett 8 önálló gazdálkodást végző épülettel rendelkező társasházban könyvelési feladatot folyamatosan, napjainkig.

könyvelési tevékenységet az alábbi részletezés szerint végezzük:

 • Társasház, lakópark bevételeinekkönyvelése elkülönítetten albetétenként.
 • tulajdonostársak befizetési kötelezettségeinek(közös költség, víz+csatornadíj, stb.) a könyvelési rendszeren belül, önálló „vevő” folyószámla modulban történő nyilvántartásba vétele, a teljesített bevételek kimutatása, a tartozás összegének meghatározása.
 • Ugyanezen tételekről a könyvelési rendszertől független, önálló analitikus nyilvántartás vezetése, a könyvelési adatok egyeztethetősége érdekében Excel formátumú a közös képviselők és a tulajdonosok által jól követhető táblázatban.
 • Havi rendszerességgel a tárgyhót követő hó 20-ig kimutatás készítése a tulajdonostársak aktuális tartozásáról, egyeztetetten a könyvelés adataival.
 • Az esetleges bérbeadási, közös tulajdon hasznosítási bevételek nyilvántartása, illetve a kapcsolódó adókötelezettségek nyilvántartása, a fizetési kötelezettségek megadása, könyvelése.
 • A társasház, lakópark pénzügyi tevékenységének figyelemmel kísérése (lekötések, értékpapírok, lakás-takarékpénztári pénzmozgások, stb.) könyvelése, változtatási javaslatok megtétele a hatékonyabb pénzgazdálkodás megvalósításához.
 • Társasház, lakóparkköltségeinek és ráfordításainak analitikus és főkönyvi kimutatása, könyvelése, a Társasház által megkövetelt felosztás szerint (villamos energia, víz- és csatornadíj, szemétdíj, különféle jövedelmek és megbízási díjak, illetve azok közterhei, különféle szolgáltatások számlái, stb.).
 • Jövedelmek és megbízási díjak szakszerű nyilvántartásba vétele, kifizetésének előkészítése, illetve az adó- és tb-járulékok meghatározása, nyilvántartásba vétele, könyvelése.
 • költségvetési kapcsolatokhoz szükséges analitikus és főkönyvi nyilvántartások vezetése (különféle adók kötelezettségének és a teljesített befizetések könyvelése) – adó- és tb-bevallások elkészítése, elektronikus küldése az adóhatóságokhoz, az adó folyószámlák egyeztetése, és – megbízás esetén – a Társasház adó- és tb ügyeinek képviselete.
 • A Társasház, lakópark eszközeinek analitikus nyilvántartása, a kapcsolódó értékcsökkenési elszámolások meghatározása, vezetése.
 • Amennyiben a Társasházon belül több, önálló gazdálkodási egység, épület, lépcsőház, kerül kialakításra, a könyvelési feladatok ellátása a társasház egészére és az önálló gazdálkodó egységekre is megbontásra kerül.
 • A Társasház jövedelem számfejtésiés az ahhoz kapcsolódó költségvetési kapcsolati (adó- és tb) feladatainak ellátása az alábbi részletezés szerint:
 • Jövedelmek megadott adatok alapján történő meghatározása, az azokhoz kapcsolódó adó- és tb-járulékok meghatározása, számítása, a nettó jövedelem meghatározása és könyvelése.
 • A személyekre vonatkozó jövedelem, adó- és tb-nyilvántartások vezetése.
 • Megbízási díjak megadott adatok alapján történő meghatározása, az azokhoz kapcsolódó adó- és tb-járulékok meghatározása, számítása, a nettó jövedelem meghatározása és könyvelése.
 • Az adóhatóságok és a társadalom biztosítási szervek által megkövetelt adó- és tb-nyilvántartások vezetése, bevallások és adatszolgáltatások határidőre történő elkészítése, a magánszemélyek és az adóhatóságok felé a kötelező adatszolgáltatások végrehajtása.
 • A könyvelési, számfejtési és adó- és tb-nyilvántartási, bevallási feladatainak nyomon követhetősége érdekében, vállaljuk a Társasház speciális igényihez alkalmazkodó számviteli szabályzatok elkészítését (számviteli politika, számlarend, pénzkezelési szabályzat, stb.), és folyamatos karbantartását.Kiemelt feladatunk a könyvelési adatok éves ellenőrzése, lezárása, a jogszabályok által előírt beszámolók elkészítése, azon társasházak esetében, amelyek könyvvizsgálatra kötelezettek, a könyvvizsgáló munkájának segítése, az általa feltárt eltérések javítása, a közös képviselet, Intéző bizottság éves beszámoló munkájának hatékony segítése. Folyamatos kapcsolattartás a közös képviselettel és a Számvizsgáló bizottsággal, munkájuk segítése érdekében tanácsadás ellátása.

  Igény esetén, megbeszélt időközönként részvétel a fogadóórákon a tulajdonostársak könyveléssel kapcsolatos tájékoztatása, egyeztetések végrehajtása érdekében.

  Budapesti Könyvelő irodánk elérhetősége

  Keressen fel, hogy mindebben a segítségére lehessünk!
  +36(20) 502-20-40

  +36(30) 467-8594

   

Megosztás