Társasház, lakópark könyvelése

16 ok, hogy miért minket válasszon társasház, lakópark könyveléséhez!

 

Társaságunk vállalja egyszeres, vagy kettős könyvvitel vezetésére kötelezett társasházak, lakóparkok könyvelését, akár több száz albetétig is. Társasház, lakópark gazdálkodásában való jártasságunkat jellemzi, hogy 1986-tól számvizsgálói feladatot, 1994-től közös képviselői és egyben könyvelési feladatot láttunk el saját társasházban, majd 2004-től emellett 8 önálló gazdálkodást végző épülettel rendelkező társasházban könyvelési feladatot folyamatosan, napjainkig.

A könyvelési tevékenységet az alábbi részletezés szerint végezzük:

 1. A Társasház, lakópark bevételeinek analitikus és főkönyvi nyilvántartása elkülönítetten albetétenként.
 2. A tulajdonostársak befizetési kötelezettségeinek (közös költség, víz+csatornadíj, stb.) a könyvelési rendszeren belül, önálló „vevő” folyószámla modulban történő nyilvántartásba vétele, a teljesített bevételek kimutatása, a tartozás összegének meghatározása.
 3. Ugyanezen tételekről a könyvelési rendszertől független, önálló analitikus nyilvántartás vezetése, a könyvelési adatok egyeztethetősége érdekében Excel formátumú a közös képviselők és a tulajdonosok által jól követhető táblázatban.
 4. Havi rendszerességgel a tárgyhót követő hó 20-ig kimutatás készítése a tulajdonostársak aktuális tartozásáról, egyeztetetten a könyvelés adataival.
 5. Az esetleges bérbeadási, közös tulajdon hasznosítási bevételek nyilvántartása, illetve a kapcsolódó adókötelezettségek nyilvántartása, a fizetési kötelezettségek megadása, könyvelése.
 6. A társasház, lakópark pénzügyi tevékenységének figyelemmel kísérése (lekötések, értékpapírok, lakás-takarékpénztári pénzmozgások, stb.) könyvelése, változtatási javaslatok megtétele a hatékonyabb pénzgazdálkodás megvalósításához.
 7. A Társasház, lakópark költségeinek és ráfordításainak analitikus és főkönyvi kimutatása, könyvelése, a Társasház által megkövetelt felosztás szerint (villamos energia, víz- és csatornadíj, szemétdíj, különféle jövedelmek és megbízási díjak, illetve azok közterhei, különféle szolgáltatások számlái, stb.).
 8. Jövedelmek és megbízási díjak szakszerű nyilvántartásba vétele, kifizetésének előkészítése, illetve az adó- és tb-járulékok meghatározása, nyilvántartásba vétele, könyvelése.
 9. A költségvetési kapcsolatokhoz szükséges analitikus és főkönyvi nyilvántartások vezetése (különféle adók kötelezettségének és a teljesített befizetések könyvelése) – adó- és tb-bevallások elkészítése, elektronikus küldése az adóhatóságokhoz, az adó folyószámlák egyeztetése, és – megbízás esetén – a Társasház adó- és tb ügyeinek képviselete.
 10. A Társasház, lakópark eszközeinek analitikus nyilvántartása, a kapcsolódó értékcsökkenési elszámolások meghatározása, vezetése.
 11. Amennyiben a Társasházon belül több, önálló gazdálkodási egység, épület, lépcsőház, kerül kialakításra, a könyvelési feladatok ellátása a társasház egészére és az önálló gazdálkodó egységekre is megbontásra kerül.
 12. A Társasház jövedelem számfejtési és az ahhoz kapcsolódó költségvetési kapcsolati (adó- és tb) feladatainak ellátása az alábbi részletezés szerint:
 13. Jövedelmek megadott adatok alapján történő meghatározása, az azokhoz kapcsolódó adó- és tb-járulékok meghatározása, számítása, a nettó jövedelem meghatározása és könyvelése.
 14. A személyekre vonatkozó jövedelem, adó- és tb-nyilvántartások vezetése.
 15. Megbízási díjak megadott adatok alapján történő meghatározása, az azokhoz kapcsolódó adó- és tb-járulékok meghatározása, számítása, a nettó jövedelem meghatározása és könyvelése.
 16. Az adóhatóságok és a társadalom biztosítási szervek által megkövetelt adó- és tb-nyilvántartások vezetése, bevallások és adatszolgáltatások határidőre történő elkészítése, a magánszemélyek és az adóhatóságok felé a kötelező adatszolgáltatások végrehajtása.

A könyvelési, számfejtési és adó- és tb-nyilvántartási, bevallási feladatainak nyomon követhetősége érdekében, vállaljuk a Társasház speciális igényihez alkalmazkodó számviteli szabályzatok elkészítését (számviteli politika, számlarend, pénzkezelési szabályzat, stb.), és folyamatos karbantartását.

Kiemelt feladatunk a könyvelési adatok éves ellenőrzése, lezárása, a jogszabályok által előírt beszámolók elkészítése, azon társasházak esetében, amelyek könyvvizsgálatra kötelezettek, a könyvvizsgáló munkájának segítése, az általa feltárt eltérések javítása, a közös képviselet, Intéző bizottság éves beszámoló munkájának hatékony segítése. Folyamatos kapcsolattartás a közös képviselettel és a Számvizsgáló bizottsággal, munkájuk segítése érdekében tanácsadás ellátása.

Igény esetén, megbeszélt időközönként részvétel a fogadóórákon a tulajdonostársak könyveléssel kapcsolatos tájékoztatása, egyeztetések végrehajtása érdekében.

Szeretne többet tudni?


Keresés

Szponzorált linkek