Hasznos információk Közérdekű

Minden Tulajdonosnak fontos olvassák el!

Minden Tulajdonosnak fontos olvassák el!

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a 2014. március 15-étől hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felhatalmazása alapján, 2013. XI. 8-án megjelent rendelkezések alapján a gazdasági társaságoknak ismételten fel kell keresniük ügyvédjüket, és a létesítő okiratukat az új Ptk. szerinti szabályoknak megfelelően módosítani. A legfőbb pontja ennek az, hogy a társaságok legfőbb szervének nyilatkozniuk kell arra vonatkozóan, hogy a gazdasági társaság a működését a Ptk.-ban rögzített új szabályoknak megfelelően folytatni kívánja. Ezt a legfőbb szerv határozatát rögzítő határozatot is be kell nyújtani a Cégbíróság részére. A társaság minden olyan módosítást (az én értelmezésem szerint) illeték és közzétételi díj megfizetése nélkül módosíthat, amely a Ptk. változása miatti módosítás. Amennyiben ettől eltérő tartalmú módosítást is át kívánnak vezettetni, akkor azt már csak az illeték és a közzétételi díj megfizetése mellett tehetik meg.
A módosítások végrehajtásának végső határideje:
Betéti társaság esetében: 2015. március 15-e.


Korlátolt felelősségű Társaság esetében: 2016. március 16-a.


Kft. esetén ugyanezen napig legkésőbb meg kell emelni a jegyzett tőkét 3 000 000,- Ft-ra, vagy átalakulni BT-vé, vagy egyesüléssel megteremteni a jegyzett tőke összegét.
Szövetkezet esetében: 2015.június 15.

Vélemény, hozzászólás?