Author Archives: admin

 • 0

NAV 2015-ben alkalmazott üzemanyagárak

2015-ben alkalmazott üzemanyagárak

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

 2015. év

Ólmozatlan
motorbenzin
ESZ-95 (Ft/l)

Gázolaj
(Ft/l)

Keverék
(Ft/l)

 LPG autógáz
(Ft/l)

december

332  340 367  209
november 343 350 378 209
október 359  351 394  224
szeptember  383  370  419 229
augusztus  390 383 425 228
július  386  386 421 229
június 383 383 418 230
május 368  369 403  229
április  357 376 392 225
március 333  350  368  227
február 344  365 379  245
január

 379

 396

414

257

Forrás: https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak/2015_ben_alkalmazot20160112.html


 • 0

NAV 2014-ben alkalmazott üzemanyagárak

2014-ben alkalmazott üzemanyagárak

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

 2014. év

Ólmozatlan
motorbenzin
ESZ-95
(Ft/l)

Gázolaj
(
Ft/l)

Keverék
(Ft/l)

LPG autógáz
(
Ft/l)

január

408

428

442

273

február

404

426

438

277

március

407

426

441

277

április

417

434

451

277

május

415

426

448

277

június

423

428

457

275

július

418

423

452

268

augusztus

430

432

464

270

szeptember

421

427

456

273

október

418

427

454

273

november

417

421

452

273

december

387

405

422

264

Forrás: https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak/2014_uzemanyagarak.html


 • 0

NAV 2013-ben alkalmazott üzemanyagárak

2013-ben alkalmazott üzemanyagárak

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

2013. év

Ólmozatlan
motorbenzin
ESZ-95
(Ft/l)

Gázolaj
(
Ft/l)

Keverék
(Ft/l)

LPG autógáz
(
Ft/l)

január

410

430

441

252

február

414

423

445

266

március

431

435

462

271

április

442

439

473

271

május

438

438

469

272

június

409

416

440

279

július

414

418

445

279

augusztus

414

420

448

279

szeptember

427

428

461

279

október

434

439

468

279

november

410

428

444

279

december

397

417

431

278

Forrás: https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak/2013_ben_alkalmazott_20150212.html


 • 0

NAV 2012-ben alkalmazott üzemanyagárak

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

2012. év

Ólmozatlan
motorbenzin
ESZ-95
(Ft/l)

Gázolaj
(
Ft/l)

Keverék
(Ft/l)

LPG autógáz
(
Ft/l)

január

407

443

434

234

február

407

437

434

234

március

425

444

455

242

április

427

441

457

243

május

448

446

478

250

június

449

443

480

255

július

432

436

463

253

augusztus

410

415

441

250

szeptember

429

437

460

246

október

442

443

475

248

november

433

439

464

254

december

416

432

447

252


 • 0

 • 0

 • 0

Szabályzatok készítés

Minden vállalkozás életében kiemelkedően fontos a működés alapjainak meghatározása, ezért különös gonddal, és a vállalkozás sajátosságainak megfelelően, elkészítjük a számviteli törvényben, és más jogszabályokban előírt szabályzatokat.

Ezek lehetőséget biztosítanak arra, hogy az egyes jogszabályok követelményeit a vállalkozás kielégítse, egyértelműen meghatározza azokat a testre szabott előírásokat, amelyekben a jogszabályok a vállalkozások részére választási lehetőséget biztosítanak.

Végső soron a szabályzatok képezik a vállalkozás folytatásának a folyamatosságnak és a világosság elvének érvényesülését, valamint azt, hogy a befektetők, a pénzügyi szakemberek, és a különböző hatóságok számára az elvégzett könyvelési feladat következetes és érthető legyen.

A következő szabályzatokat készítjük el:
• Számviteli politika
• Értékelési szabályzat
• Számlatükör és számlarend
• Selejtezési és leértékelési szabályzat
• Pénzkezelési szabályzat
• Szükség esetén
o Anyagok nyilvántartásával és kezelésével kapcsolatos szabályzat
o Önköltség számítási szabályzat
• Mindezen szabályzatok módosításai jogszabályi vagy más változás esetén

A szabályzatok elkészítéséhez, módosításához önállóan is adunk tanácsokat, igény esetén azokat teljes körűen elkészítjük, a vezetéssel való megbeszélés alapján módosítjuk.

KAPCSOLATFELVÉTEL


 • 0

Minden Tulajdonosnak fontos olvassák el!

Minden Tulajdonosnak fontos olvassák el!

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a 2014. március 15-étől hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felhatalmazása alapján, 2013. XI. 8-án megjelent rendelkezések alapján a gazdasági társaságoknak ismételten fel kell keresniük ügyvédjüket, és a létesítő okiratukat az új Ptk. szerinti szabályoknak megfelelően módosítani. A legfőbb pontja ennek az, hogy a társaságok legfőbb szervének nyilatkozniuk kell arra vonatkozóan, hogy a gazdasági társaság a működését a Ptk.-ban rögzített új szabályoknak megfelelően folytatni kívánja. Ezt a legfőbb szerv határozatát rögzítő határozatot is be kell nyújtani a Cégbíróság részére. A társaság minden olyan módosítást (az én értelmezésem szerint) illeték és közzétételi díj megfizetése nélkül módosíthat, amely a Ptk. változása miatti módosítás. Amennyiben ettől eltérő tartalmú módosítást is át kívánnak vezettetni, akkor azt már csak az illeték és a közzétételi díj megfizetése mellett tehetik meg.
A módosítások végrehajtásának végső határideje:
Betéti társaság esetében: 2015. március 15-e.


Korlátolt felelősségű Társaság esetében: 2016. március 16-a.


Kft. esetén ugyanezen napig legkésőbb meg kell emelni a jegyzett tőkét 3 000 000,- Ft-ra, vagy átalakulni BT-vé, vagy egyesüléssel megteremteni a jegyzett tőke összegét.
Szövetkezet esetében: 2015.június 15.


 • 0

Változtak az iskolakezdési támogatás szabályai

Az iskolakezdési támogatás kiadásának szabályai 2013-ra alapvetően megváltoztak, így érdemes időben elkezdeni tervezgetni a juttatás kiadását. Továbbra is érvényes szabály, hogy gyermekenként a minimálbér 30%-ig adható ez a juttatás kedvező adózással (35,7% munkáltató által fizetendő közteherrel). Ezt a 29.400 forintos keretet aztán tankönyvre, taneszközre, ruházatra használhatjuk fel.

Változások

Bővülést jelent, hogy a juttatást a tanév első napját megelőző 60. naptól év végéig biztosíthatja a munkáltató a munkavállalójának vagy társas vállalkozás a személyesen közreműködő tagjának és erre korlátozódik az utalványok felhasználási ideje is. Ebben az időszakban aztán adhatjuk egyszer, de akár több részletben is.
Azoknak, akik 2012-ben számlákat számoltak el, új megoldást kell keresniük. A személyi jövedelemadóról szóló törvény egyértelműen fogalmaz: iskolakezdési támogatást 2013-ban kizárólag utalványban adhatunk. A választható megoldások közt szóba jöhet a papír vagy elektronikus utalvány is.

Szolgáltatót választunk

A szolgáltató választásánál a munkáltatók először a szolgáltatók költségeit szokták összehasonlítani. Emellett fontos szempont lehet az elfogadóhelyek száma. Itt nem is az az elsődleges, hogy országos szinten mit nyújt a kibocsátó, hanem a munkatársaink saját környezetében hogyan tudják ezt használni.

Emellett középtávon az elektronikus utalványok használata kevesebb adminisztrációt jelent munkáltatói oldalról, mint a papír alapú jegyek kezelése. Évről-évre fontos kérdés a munkavállalói oldalról, hogy az iskolai tankönyveket tudják-e téríteni az iskolakezdési támogatásból. Nagy előnyt jelenthet, ha ezt egy szolgáltató biztosítani tudja számunkra.

Ki kaphatja?

A kedvező adózás elengedhetetlen feltétele, hogy megfeleljünk a törvényi szabályoknak.
Egy megfelelő gyermek után általában a családi pótlékra jogosult szülei vagy e szülővel közös háztartásban élő házastársak kaphatnak a munkáltatójuktól iskolakezdési támogatást.
A megfelelő gyermek közoktatásban (általános vagy középiskolai oktatásban) vesz részt Magyarországon vagy bármely más EGT államban.
Egy a feltételek szerinti gyermek után azonban mindkét – a fenti szabályoknak megfelelő – szülő igénybe veheti ezt a juttatást a minimálbér 30%-ig.
Minderről pedig egy nyilatkozattal kell rendelkeznie a juttatónak. A nyilatkozat hiányában sajnos nem minősülhet ez a juttatás iskolakezdési támogatásnak.

Akár többször is

Ha valaki alaposabban áttekinti az előbb említett nyilatkozat tartalmát, akkor feltűnhet neki, hogy arról nem nyilatkoztattuk a munkatársunkat, hogy máshol kapott-e ilyen juttatást.
Ez persze azt jelenti, hogy a kedvező adózáshoz nem kell számításba vennünk a máshol kapott értéket.
Ha valaki félállásban dolgozik nálunk, akkor is teljes mértékben megkaphatja az iskolakezdési támogatást, ha másik félállásában vagy saját vállalkozásában személyesen közreműködő tagként már kapott ilyet.

Forrás: http://ado.hu/rovatok/munkaugyek/valtoztak-az-iskolakezdesi-tamogatas-szabalyai

 


 • 0

Könyvelési szolgáltatások

Category : Szolgáltatások

Nehéz a mai gazdasági válság közepette egy vállalkozásoknak életben maradniuk és a folyton változó jogszabályi és adóváltozásokat nyomon követni és kiigazodni közöttük. Mi segítünk Önnek. A könyvelés a jól működő vállalkozás egyik fontos eleme. Munkatársaink figyelnek arra, hogy könyvelése naprakész legyen és könnyebben tudjon döntéseket hozni a vállalkozása jövőjéről.

Cégünk tapasztalt könyvelők segítségével teljes körű könyvviteli és könyvelési szolgáltatást nyújt, elérhető áron. Rendelkezünk szakmai felelősség biztosítással, mely garancia a könyvelési munkánk megbízhatóságára. Munkánkat jogtiszta könyvelési rendszerrel folytatjuk, melyet igény szerint bővíteni is tudunk. Könyvelési munkánkat korszerű és biztos informatikai háttérrel támogatjuk, melynek eredményeképpen pontosan, gyorsan és precízen végezzük minden vállalkozás könyvelését.

Könyvelő cégünk számára fontos ügyfeleink elégedettsége, ezért rugalmas ügyfélfogadást biztosítunk számukra. Egész héten még hétvégén is rendelkezésükre állunk. Fontos számunkra az ügyfél munkája ezért, a ideje nem engedi elmegyünk könyvelési anyagáért.

Könyvelési terület:

Vállalkozásunk vállalja Bt-k, Kft-k egyéni vállalkozások, EVÁS cégek és Társasházak teljes körű könyvelését és bérszámfejtését. Igény szerint elkészítjük hiányos szabályzatait, illetve aktualizáljuk a mindenkori jogszabályoknak megfelelően. Figyelünk, arra hogy vállalkozása számára a legoptimálisabb adózási módod válasszuk, segítünk eligazodni a nehezen érthető jogszabályok között. Szolgáltatásainkról bővebben a könyvelés és a szolgáltatások menüpont alatt tájékozódhat.

Könyvviteli szolgáltatásaink:

Ezen terület keretében végezzük vállalkozások, Társasházak egyszeres illetve kettős könyvelését, nyilvántartásait, bevallásait a kötelező illetve a partner által kért határidők betartása mellett. Fontos számunkra, hogy pontosan, precízen és időben ellássuk könyvelési, bérszámfejtési és egyéb feladatainkat.

Kettős könyvvitel keretében végezzük:

 • Vevő és szállító számláinak könyvelése, tartozásaik kimutatása
 • Készletnyilvántartás és könyvelés (Készlet nyilvántartást egyedi szoftverrel végezzük)
 • Különböző adónemek könyvelése és nyilvántartása
 • Zárlati és nyitási feladatokat
 • Pénztárban és bankszámlán történő pénzügyi műveletek könyvelése
 • Jövedelmek és járulékainak könyvelését, számfejtését
 • Eszközök, amortizációk könyvelését
 • Társasházak könyvelését
 • Havi szintű kimutatást készítünk a gazdálkodás alakulásáról, bejelentési, ill. változás bejelentési kötelezettségek teljesítése
 • Kötelezettségeit határidő előtt közöljük Önnel, hogy időben rendezni tudja a hatóságok felé

 

Emellett kapcsolódó szolgáltatásaink keretein belül elkészítjük:

 • Kötelező szabályzatait
 • Havi, negyedéves, illetve éves adóbevallásait
 • Kimutatásait
 • Főkönyvi kivonatait
 • Egyszerűsített éves beszámolóját
  • Mérleg
  • Összköltség és forgalmi költség alapú eredménykimutatás,
  • Kiegészítő melléklet (részletes elemzéssel)
 • Társasházi éves beszámoló készítése
  • Mérleg és eredmény levezetés
  • Tulajdonosok tartozásainak/túlfizetésének kimutatása
  • Az éves gazdálkodás terv/tény adatainak összevetése
 • Hatóságok előtti képviselet

Könyvelő irodánk elérhetősége

Keressen fel, hogy mindebben a segítségére lehessünk!
+36(20) 502-20-40

+36(30) 467-8594


Keresés

Szponzorált linkek